Spezialtiefbau

Implenia Specialgrundläggning erbjuder tjänster inom så gott som alla delar av grundläggning, så som: projektering, konsultation, utförande av enkla till komplexa konstruktioner och mättekniker.

Vi anpassar projekteringen och genomförandet med olika grundläggningsmetoder så att vi uppfyller ställda krav och önskad slutprodukt.

 

Accordion Presenter

Djupgrundläggning
Djupgrundläggning
Cut and cover
Cut and cover
Schaktgropar
Schaktgropar
Schakt
Schakt

Specialgrundläggning

Implenia Specialgrundläggning utför och utvecklar lösningar för avancerad grundläggning schaktgropar, stödkonstruktioner, markförstärkningar och bullerskärmar från projekteringsfasen till färdig konstruktion med kvalitetskontroll.
Vår specifika kunskap inom geoteknisk konstruktion, utförande, material och mätteknik är till stor fördel för våra kunder då vi kan tillhandahålla snabba, flexibla och ekonomiska lösningar samt uppfylla de strängaste säkerhetskraven.