Spezialtiefbau

Tjänster

Verksamheten inom Implenias Specialtiefbau GmbH omfattar så gott som alla aspekter av grundläggning, från planering och samråd för att utforma komplexa eller enskilda konstruktionsuppgifter till mätteknik. Här kan du se olika lösningar av uppgifter för särskilda anläggningsprojekt, som utförts av Implenia Specialtiefbau GmbH.