Spezialtiefbau

Borrade pålar med stor diameter

Förutom borrade pålar med stor diameter för grund- och stödkonstruktioner, utför vi även borrarbeten och grävpålar vid speciella mark och miljöförhållanden tex jord substitution, borrning över hinder, borrade pålar i sluttande mark eller vatten, energipålar, belastningstester och åtgärder för att öka bärigheten.