Spezialtiefbau

Djupgrundläggning

Implenia Foundation Engineering kan erbjuda ett brett utbud av markingenjörsteknik med egen utrustning och kompetent personal inom djupgrundläggning.

Vi installerar alla typer av pålar, från drivna till borrade, vibrerade eller pressade. Vi har levererat pålar med upp till 2,5 meter i diameter och djup över 100 meter. Pålar med större diametrar tillverkas med upphängningsstöd. Slitsväggenheter producerar vi i storlekar mellan 0,45 m till 1,50 m och injekteringar i alla möjliga former.

Vi installerar regelbundet även grundläggningar på flottar som krävs vid situationer där hög belastning, t.ex. när höga byggnader placeras på känslig och ostabil mark.

Djupa schakt med sekant membranpaneler görs oftast för situationer där det krävs djupa utgrävningar t ex startschakt för tunnlar eller hämtnings kammare.