Spezialtiefbau

Förankringar och Strävor

Vid schakter med större djup måste stödmurarna som håller upp trycket från de horisontella jordmassorna säkras upp ytterligare. Detta kan göras med förankringar eller strävor. Förankring kan användas överallt för stödmurar där angränsande mark och lagliga förhållanden tillåter placering av tillfälliga eller permanenta strukturer utanför själva schaktet. De kan användas som enstaka eller multipla strängsystem med standardlängd 15-20 m upp till exceptionella 50 m långa element.

Strävor är ett kostnadseffektivt alternativ när avståndet mellan väggelement och laster är relativt små och kan stödjas med standardstålprofiler. Flera lager med hammarband och strävor kan utföras.

Downloads