Spezialtiefbau

Grundförstärkning

Underbyggnad är en mycket vanlig och ofta använd metod för stödgrundläggning där den befintliga grundläggningen underskrids av nya konstruktioner (dvs. tunnlar eller utgrävnings gropar). Traditionellt konstrueras den nya och djupare grundläggningen i små sektioner under befintlig grund och kopplas därefter samman. Nyare metoder innefattar injekteringsmetoder eller jetinjektering som skapar en ny grundläggning direkt under den befintliga grunden. Cement, vatten eller kemikalier förbinds med underliggande jordpartiklar för att bilda en massiv kropp, stabil nog att bära grundläggningsmassorna.

Downloads