Spezialtiefbau

Markförstärkning

Mjukt eller löst markmaterial klarar inte hög belastning utan markförstärkning.

För att förbättra markstabiliteten och undvika sättningar använder vi olika metoder såsom jordersättning, dynamisk intensivtätning, injektering eller jetinjektering.

Dessa metoder förbättrar mark med låg lastbärande kapacitet till en sådan grad att de kan byggas på utan ytterligare åtgärder.

Dowmloads