Spezialtiefbau

Markfrysning

Mark frysning med saltlösning eller kväve används för tillfällig tätning eller markstabilisering.

Tunneldrivning och korsande passager i grundvatten kan genomföras med hjälp av frusna markenheter. Genom tillfälliga områden av nedisningar kan "vattentäta schakt" skapas och när bygget är klart kan vattnet återigen strömma igenom området.