Spezialtiefbau

Schakter

Vi designar och utför schakter så att de fungerar för ändamålet enligt rådande geotekniska och lokala krav. Beroende på krav kan dessa bestå av lutande slänter, rörspont, spontväggar, sekantpålar och slitsmurar. Vid behov kan konstruktionen förstärkas genom att installera strävor, hammarband, lastupptagande bottenplattor eller stag. För vattentäta schakter i genomsläpplig mark kan bland annat jetinjekering, tätkakor eller injekterade tätkakor användas.

Downloads