Spezialtiefbau

Stödmurar (Shoring)

Stödmurar används alltid när det inte finns tillräckligt med plats för att göra naturliga slänter eller om schaktningen sker under grundvattensnivån och denna inte kan sänkas. Beroende på lokala markförhållanden och restriktioner finns det olika sätt att konstruera stödmurar. Allt kan kombineras med flera lager av strävor eller stag/ankare